سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنگ پیچی

برای آشنایی با کاربرد سنگ های پیچی می توانید ویدیو های زیر را مشاهده بفرمایید.

 

 

سایش فن آور بزرگترین توزیع کننده سنگ های پیچی در ایران.